Hakkımızda

Londra merkezli Tiyatro East N Bull uluslararası bir tiyatro kumpanyasıdır. Çift dilli olarak hazırlanan yapımları günümüzün politik kavramlarını ele alarak insanı düşünmeye iter.

Sanat yönetmeni Barış Celiloğlu için başka ülkelerden sanatçılarla ortak çalışmalar yapmak ve dünyadaki diğer tiyatro topluluklarıyla işbirliği kurmak keyifli ve önemli süreçlerdir. East N Bull tiyatro kumpanyası genellikle Akdeniz, Orta Doğu, Balkanlar ve Latin Amerika’dan bedeni çalışma/ fiziksel iş tasarlamanın yanında politik ve toplumsal odaklı metinler oluşturur veya varolan eserleri tercüme eder.

Hareketi ve görsel canlandırmayı başarılı biçimde kullanmasıyla tanınan East N Bull’un başlıca amaçlarından biri, ülkeler ve toplumlar arası engelleri kırabilmek için kültür ve dil sınırlarını aşmaktır. Bu amaçla çift-dilli, çok-dilli üretimler ile toplulukları bir araya getirerek büyüleyici ve imgesel tiyatro aracılığıyla insanları güncel sosyal ve politik konularla ilgili düşündürtmektir.